ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “...แบดมินตัน...” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามแบดมินตัน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ภาพถ่าย : ภัทรกิติ ไชยสิงห์/เฉลิมเกียรติ สุตาชา/ฐิติอาภรณ์ หวังดี

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand