การแข่งขันกีฬา volleyball รอบรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เขียว) ชนะ มหาวิทยาลัยมหิดล 3-0 เซต (18-25,19-25,23-25) ลิ่วชิงทอง กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "The Happiness Games

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand