ภาพบรรยากาศ การแข่งขัน “...เทนนิส...” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ สนาม เทนนิส ม.ราชภัฏอุบลราชธานี/สนามเทนนิส รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ภาพถ่าย : ปณิดา ธรรมวงค์

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand