ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “...แบดมินตัน...” ประเภทบุคคล รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพถ่าย : ฐิติอาภรณ์ หวังดี

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand