ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “...วอลเล่ย์บอล...” ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU) vs มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬา UBRU Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพถ่าย : ธีรภัทร รสจันทร์

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand