ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “...กอล์ฟ...” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามปาเกเซและภูบาเจียง สปป.ลาว ภาพถ่าย : Kanokkan Kh

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand