ปิดฉาก “The Happiness Games” อย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 . วันนี้ 3 มิ.ย. 2566 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ มี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธาน มีผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนขบวนทัพนักกีฬาร่วมพิธีปิดการแข่งขัน ฯ ณ สนามกีฬา UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ทำการแข่งระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2566 มีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ 63 แห่ง เข้าร่วมชิงชัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล คว้าเหรียญรางวัลได้มากที่สุด 57 เหรียญทอง 62 เหรียญเงิน 66 เหรียญทองแดง และครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับธงเจ้าภาพต่อ ภายใต้ชื่อ “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand