มช. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยครั้งที่ 40 ประจำปี 2567 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยครั้งที่ 40  ประจำปี 2567  “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี  แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่04/06/2023 15:05:15

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand