วอลเลย์บอล

ลำดับ ชนิดกีฬา รุ่น ไฟล์ตารางการแข่งขัน
1 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง 21316572132023-05-08.pdf
2 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย 10961832352023-05-08.pdf

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand