เทเบิลเทนนิส

ลำดับ ชนิดกีฬา รุ่น ไฟล์ตารางการแข่งขัน
1 เทเบิลเทนนิส กำหนดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 14341288642023-05-16.pdf

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand