ว่ายน้ำ

ลำดับ ชนิดกีฬา รุ่น ไฟล์ตารางการแข่งขัน
1 ว่ายน้ำ โปรแกรมว่ายน้ำบุคลากร 5080891332023-05-09.pdf

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand